SONMAK A.Ş.

KVKK Aydınlatma MetniGARANTİ

SONMAK Mermer ve Sondaj Ekipmanları İmalat Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 • Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şubeler, formlar, telefonla, sosyal medya veya internet sitelerimiz aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.
 • Kişisel verileriniz elektronik veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz verilerinizi korumaya yönelik azami dikkati göstereceğini taahhüt etmektedir.
 • Kişisel verileriniz mali faturalarınızın oluşturulması, üretim taleplerinin alınması, sevkiyat yönetimi ve insan kaynağı politikalarının oluşturulması gibi sebeplerle işlenmektedir.
 • Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı Kişisel verileriniz;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • Verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Depolanması Kişisel verileriniz;

 • Fiziksel olarak arşivlerimizde,
 • Dijital olarak yazılım, veritabanı ve sunucularımızda barındırılabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9.Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile baharaydinlatma.com.tr’de yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kvkk@sonmak.com adresine iletebilirsiniz.

https://www.sonmak.com/wp-content/uploads/2021/10/homepage-03.jpg   Bilgi almak için

   Size nasıl
   yardım edebiliriz?İletişim

   Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bize aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilir veya yandaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.
   Bizi arayın

   444 04 06