Lamalar

LamalarSONMAK

LAMALAR SORUN GİDERMEHızlı Sorun Giderme Yöntemleri

Kesimde sapmalar meydana geliyor
Lamaların dikeyliğini, paraleliğini ve seğimini kontrol edin.
Seğim eksik ise lamaların gerilimini ve dış merkezli olup olmadığını kontrol edin.
Gerilim sistemini kontrol edin.
Blok yerleştirme işlemini kontrol edin.
Seğmentler körelmiş olabilir aşındırıcı bir malzeme ile bilenmelidir. (Andezit,beton olabilir).
Segment yüzeyleri eğri olarak aşınıyor
Lamalarda aşırı titreşim olup olmadığını kontrol edin.
Lama seğimini kontrol edin.
Lama gerilimini kontrol edin.
Gergi sistemini kontrol edin.
Segmentler kısa sürede bitiyor
Yetersiz soğutma olup olmadığını kontrol edin.
Suyun temizliğini kontrol edin.
Bloğun hatalı yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Kesilen malzemeyi kontrol edin. Segmentin uygunluğuna bakın.
Makinede kesim esnasında titreşim olup olmadığını kontrol edin.
Lama merkezindeki segmentler fazla aşınıyor
Segmentlerin arası mesafe blok boyutuna göre çok fazladır.
Lama üzerinde aşırı seğim vardır.
Soğutma yetersiz yapılıyordur.
Soğutma sistemlerini kontrol edin. Suyun yeterli ve iyi dağıldığını kontrol edin.
Lamanın her iki ucundaki segmentler fazla aşınıyor
İlk ve son segment mesafesi ile blok boyutlarını karşılaştırın
Lama üzerindeki seğim oranını kontrol edin
Hidrolik gergiyi kontrol edin
Lama sonundaki bir segment fazla aşınıyor
Lama yataylığını kontrol edin
v